សូមស្វាគមន៍ការមកទស្សនារបស់លោកអ្នក

យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស ២៥៩ នាក់បានស្លាប់នៃការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនៅឥណ្ឌូណេស៊ីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនៅភ្នំ Merapi នៅតែ បន្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ។ តាមរបាយការណ៍មួយផ្សាយដោយ Xinhua នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកានេះ ថា រយៈពេលជាង ២ សប្តាហ៍នៃការ ផ្ទុះភ្នំពេញជាប់គ្នាមកនេះបានសម្លាប់ មនុស្ស ២៥៩ នាក់ ហើយ ហើយបានធ្វើឱ្យប្រជាជន ភៀសខ្លួនចេញទៅរកទីសុវត្ថិភាពចំនួន ៣២ ម៉ឺននាក់ ។ ភ្នំភ្លើង Merapi ស្ថិតនៅភូមិ Kali Tengah ស្រុក Sleman ជិតទីក្រុង Yogyakarta នៃកោះ Java ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី ៕

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Followers

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP