សូមស្វាគមន៍ការមកទស្សនារបស់លោកអ្នក

គីម ក្វាន់ស៊ីក ក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូង


សភាជាតិកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីម្សិល មិញបានអនុម័តឱ្យលោក គីម ក្វាន់ស៊ីក (Kim Hwang Sik) ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មី ។ លោកជាអតីតប្រធានក្រុម... ប្រឹក្សា ត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ ។ លោកកើតនៅឆ្នាំ ១៩៤៨ នៅស្រុក Jang Seong ខេត្ត Jeolla ។ មានជំនាញខាងគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ ។ ការអនុម័តប្រគល់ដំណឹងថ្មីឱ្យលោក គីម ក្វាន់ស៊ីក មានឧបសគ្គ ដោយសារ តែបក្សប្រឆាំងជំទាស់ថា លោកគ្មានសីលធម៌ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំដ៏សំខាន់នេះ ។ លោកគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី ៣ ក្នុងសម័យកាលរបស់លោកប្រធា នាធិបតី លី ល្យុងប៉ាក់ ដែលលោក លី ល្យុងប៉ាក់ បានស្នើសុំឱ្យលោក ស៊ីក ឡើងនាយក រដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី ១៦ ខែកញ្ញា ៕

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Followers

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP